+420 558 732 019

info@rolety-vrata.cz

Ochrana osobních údajů

1.1. Kupující, na kterého se vztahuje ochrana osobních údajů dle zvláštních právních předpisů nebo který sám v rámci svého podnikání uvádí osobní údaje (např. rodné číslo pro identifikaci OSVČ na daňových dokladech), bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek (uzavřením kupní smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami), se prodávající stává správcem osobních údajů, které mu kupující sdělí za účelem uzavření a plnění smluvního závazku (kupní smlouvy).

1.2. Prodávající jako správce takto získané osobní údaje zpracovává za účelem uzavření a plnění smluvního závazku a pro účely svých oprávněných zájmů.

1.3. Prodávající zpracovává následující osobní údaje:

(a) informace o úkonech kontaktních osob kupujícího v průběhu plnění smlouvy (za kontaktní osoby kupujícího budou považovány zejména členové statutárních orgánů, zaměstnanci a další zástupci kupujícího);

(b) informace o zprávách zasílaných kontaktním osobám;

(c) informace o platebním styku mezi ním a kontaktní osobou, pokud v souvislosti s plněním smlouvy k němu dochází;

(d) identifikační, adresní a kontaktní údaje kontaktní osoby uvedené při uzavírání nebo plnění smlouvy;

(e) záznamy o vzájemné komunikaci mezi kontaktními osobami a prodávajícím;

(f) rodné číslo pro identifikaci OSVČ na daňových dokladech.

1.4. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány za následujícími účely:

(a) uzavření a plnění smlouvy, (právní důvod spočívající v plnění smluvního závazku);

(b) evidence kontaktních osob, adres a kontaktů a vedení zákaznických účtů kupujícího (právní důvod spočívající v plnění smluvního závazku);

(c) oslovení v rámci přímého marketingu nových a stávajících zákazníků (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího);

(d) vnitřní administrativní potřeby, včetně tvorby statistik a evidencí (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího);

(e) ochrana majetku a právních nároků prodávajícího (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího).

1.5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu danou zvláštním právním předpisem, a pokud takového předpisu není, pak po dobu trvání smlouvy s kupujícím a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení smlouvy či protiprávního jednání kupujícího nebo kontaktních osob.

1.6. Pokud jsou k tomu splněny podmínky dle zvláštního předpisu, jsou kontaktní osoby, či jinak oprávněné subjekty oprávněny:

(a) požadovat přístup k osobním údajům;

(b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

(c) požadovat omezení zpracování osobních údajů;

(d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

(e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

(f) využít práva na přenositelnost osobních údajů;

(g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

(h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

1.7. Osobní údaje mohou být předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností prodávajícího i a v těchto případech jsou příjemci především orgány veřejné správy.Pár slov o nás

logo

Jsme specialisté na výrobu venkovních rolet a rolovacích vrat. Jsme jedním z předních výrobců těchto produktů. Dokážeme splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Společnost BUBÍK ROLETY s.r.o. je český daňový rezident.

 

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

BUBÍK ROLETY s.r.o.
Strojnická 373, 735 62 Český Těšín
Česká republika
IČ: 26797364

Tel/fax:
00420 558 732 019

E-mail: info@rolety-vrata.cz
www.rolety-vrata.cz

Další informace